Stavebné povolenie – otvor v nosnej stene, byt č.45 na 8. posch. bytového domu na ul. Tyršovo nábrežie 10, Košice.

9. júla 2019

Stavebné povolenie