Stavebné povolenie – Obnova bytového domu Stromová 20,22 Košice.

10. júla 2019

Stavebné povolenie