Stavebné povolenie – CITY TOWER, Garbiarska 1, Košice.

4. novembra 2020

Stavebné povolenie