Stavebné povolenie – „12 Apoštolov, Kováčska 51, Košice „.

10. januára 2019

Stavebné povolenie