Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní „Koncepcia rozvoja Mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky – aktualizácia“

15. októbra 2020