Rozhodnutie – prerušenie územného konania o umiestnení stavby „Bytový dom, ul.Kpt.Nálepku, Košice“.

14. marca 2019

Bytový dom