Rozhodnutie, povolenie zmeny v užívaní časti stavby – Byt, Zimná 4, KE.

28. októbra 2020

Rozhodnutie.