Rozhodnutie o umiestnení stavby – stavebné úpravy dvorového krídla budovy na Hlavnej ul.č. 83, Košice.

9. októbra 2019

Rozhodnutie