Rozhodnutie o umiestnení stavby – Rezidencia Mestský park na Svätoplukovej ul.37, Košice.

24. marca 2020

Rozhodnutie