Rozhodnutie o umiestnení stavby „Bytový dom – nadstavba a zobytnenie podkrovia, Bajzova 1, Košice“

17. júla 2019