Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia č. MK/A/2019/17939-06/I/KUS zo dňa 29.10.2019 – Rekonštrukcia priestorov bytového domu, Mäsiarska 53, Košice.

25. novembra 2021

Rozhodnutie /formát .pdf - 298.59 kB/

izmir escort cialis