Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia č. MK/A/2018/05131-14/I/KRA zo dňa 05.04.2018 – Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád – ochrana intravilánu krajského mesta – pravý breh stavba II. rkm 140,575 – 142,517 – Preložka el.vedení VN a NN.

25. novembra 2021

Rozhodnutie /formát .pdf - 373.08 kB/

izmir escort cialis