Rozhodnutie o povolení zmeny stavby – Modernizácia a obnova objektu bývalého kina Tatra, Hlavná 8, Košice.

5. februára 2020

Rozhodnutie