Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby „Prepojenie bytu č. 2 a bytu č. 4, Czambelova 9, Košice .“

12. novembra 2020

Rozhodnutie