Rozhodnutie „Košice – Svätoplukova, Kmeťova, Jiskrova, Alvinczyho, Masarykova – úprava NN siete“

12. apríla 2019