Rozhodnutie – Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád-ochrana intravilánu krajského mesta-pravý breh, stavba II.rkm 140,575-142,517.

27. septembra 2021

Rozhodnutie /formát .pdf - 2.61 MB/