Rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice, Štúrova 29, Košice – predloženie odvolania.

18. septembra 2020

Verejná vyhláška