Pozvánka XII. zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 18.11.2020

13. novembra 2020