Pozvánka na X. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto dňa 11.06.2020

4. júna 2020