Oznámenie – výlepné plochy pre kandidujúce politické subjekty pre voľby do Európskeho parlamentu

21. marca 2019