OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU.

17. apríla 2019

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Staré Mesto na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila dňa

17.04.2019 trvalý pobyt občanovi:

Nadia Juhásová

                                                          

Miestom nového trvalého pobytu je obec: Mestská časť Košice-Staré Mesto.

Vyvesené: 17.04.2019

Zvesené: 01.05.2019