OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

21. septembra 2021

 

 

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Staré Mesto na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom:

21.09.2021

Slavka Brincková, nar. 26.09.1976

 

                                                          

Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Staré Mesto.

 

Košice-Staré Mesto, 21.09.2021

Ing. Petronela Virostková

zamestnanec ohlasovne pobytu