Oznámenie o zrušení trvalého pobytu.

11. januára 2019

Oznámenie o zrušení TP