OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

15. marca 2023

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Staré Mesto na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom:

15.03.2023

Jana Vazurová, nar. 29.06.1979                 

Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Staré Mesto.

kamagra jelcialis