OZNÁMENIE o zrušení trvalého pobytu

8. februára 2023

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Staré Mesto na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom:

08.02.2023

Ladislav Rapoš, nar. 20.11.1971                      

Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Staré Mesto.

kamagra jelcialis