OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

17. januára 2023

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Staré Mesto na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom:

17.01.2023

Pavel Šarközy, nar. 16.03.1929                        

Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Staré Mesto.

kamagra jelcialis