Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

12. júna 2019

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Staré Mesto na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila dňa

12.06.2019 trvalý pobyt občanovi:

Ela Martinčeková

Miestom nového trvalého pobytu je obec: Mestská časť Košice-Staré Mesto.

Vyvesené: 12.06.2019

Zvesené: 26.06.2019