Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3. júla 2020

Oznámenie o zrušení TP Michal Kišidai