Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania – Rezidencia Baštová II, Baštová ul., Košice.

29. apríla 2019

Oznámenie