Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania – Byty Garbiarska – prestavba, Garbiarska 16, Košice.

23. septembra 2021

Oznámenie /formát .pdf - 140.45 kB/