Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania – FO pripojenie – Košice, Pri plynárni, Energo Control s.r.o.

27. júna 2019

Oznámenie