Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania – Bytový dom, nadstavba a zobytnenie podkrovia , Bajzova 1, KE.

13. mája 2019

Oznámenie