Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania – Zubné ambulancie – stavebné úpravy so zmenou účelu užívania, Bytový dom Thurzovka, vchod A, 1. NP, nebytový priestor č.4, ul. Thurzova 3449/9, Košice.

30. januára 2023

Oznámenie /formát .pdf - 1.06 MB/

kamagra jelcialis