oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania – stavebné úpravy v byte č. 37, 5. posch., L. Novomeského 3, Košice.

2. marca 2023

Oznámenie /formát .pdf - 1.03 MB/

kamagra jelcialis