Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania – Stavebné úpravy bytov č.3 č.4, Bačíkova 12,Košice.

4. júna 2021

Oznámenie /formát .pdf - 197.02 kB/