Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania – Obnova strešného plášťa – severné krídlo, Stará baštová 7, Košice.

14. marca 2023

Oznámenie - Stará Baštová /formát .pdf - 1.03 MB/

kamagra jelcialis