Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania – Obnova bytového domu Škultétyho 2, Košice.

25. januára 2023

Oznámenie /formát .pdf - 1.35 MB/

kamagra jelcialis