Oznámenie o začatí stavebného konania „Rekonštrukcia plynovodov, ulica Rumanova, Košice“

12. apríla 2019