Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania – Altán SPŠ, Lermontovova 1, Košice.

4. júna 2021

Oznámenie /formát .pdf - 177.56 kB/