Oznámenie o začatí prerokovania návrhu Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č.17/2020.

12. novembra 2020

Oznámenie.