Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania – Polyfunkčné domy ABC Husárska a Floriánska ul., Košice.

16. novembra 2023

Oznámenie /formát .pdf - 1.27 MB/

kamagra jelcialis