Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania – Obnova bytového domu, Czambelova 9 a 11, Košice.

21. marca 2023

Oznámenie /formát .pdf - 723.37 kB/

kamagra jelcialis