Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby s užívaním a nariadenie ústneho pojednávania – Prepojenie bytu č.2 a č.4, Czambelova 9, Košice.

1. októbra 2020

Oznámenie