Oznámenie o začatí konania „Ambulancia klinickej psychológie, Polyfunkčný dom – City Paradise, Husárska 2, Košice“

12. apríla 2019