Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania – stavebné úpravy bytov č.3 a č.4, Bačíkova 12, Košice.

27. októbra 2021

Oznámenie /formát .pdf - 210.53 kB/

izmir escort cialis