Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania – rekonštrukcia plynovodu UO01598 ul.Slovenskej jednoty, Národná trieda, Košice.

29. júla 2019

Oznámenie