Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania – Košice – Svätoplukova, Thurzova, Kmeťova, Jiskrova, Alvinczyho, Masarykova – úprava NN siete.

22. septembra 2022

Verejná vyhláška /formát .pdf - 1.10 MB/

kamagra jelcialis