Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania – TEHO – Modernizácia SVR okruhu OST 1709.

21. januára 2020

Verejná vyhláška