Oznámenie o určení výlepných plôch pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

21. marca 2019