Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

22. marca 2023

Poukaz E:

JACKO Peter, Ing.

ŠUCHÁR Igor

SUTTIOVÁ Alena

Úložná doba od: 22.03.2023 do: 05.04.2023

 

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

dňa  22.03.2023
Oznámenia o uložení zásielky z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

GUĽAŠOVÁ Lucia

VAGASKÁ Katarína

Úložná doba od: 22.03.2023 do: 11.04.2023

kamagra jelcialis